Regnvandshåndtering i områder med stor belastning

Med en Aquaton-tunnelfaskine kan du let håndtere store nedbørsmængder i områder med høj belastning

Forandringer i klimaet medfører oftere og kraftigere skybrud. Store befæstede arealer skaber impermeable overflader, hvor den eneste mulighed for at komme af med regnvandet, oftest er at lede det direkte til kloakken. Flere steder i landet skaber regnvandet derfor oversvømmelser med alvorlige vandskader til følge.

Klimaforandringer giver vandskader

Tendensen viser at der er brug for flere og større LAR- og nedsivningsanlæg for at kunne håndtere de øgede nedbørsmængder. Anlæggene skal være langtidsholdbare, driftssikre og skal ofte kunne håndtere store mængder vand på lidt plads. Når der er begrænset plads over jorden, må anlæggene ofte ligge under jorden, men det skaber nye problemstillinger ift. trafikbelastninger, rensningsmuligheder og kontrol af anlæggene.

Udfordringen med faskiner

Traditionelle faskiner af sten kræver meget plads, da hulrumsprocenten er lav. Faskiner bygget af plastkassetter løser dette problem, men mangler til gengæld den styrke og den stabilitet derskal til, hvis der er stor belastning på belægningen ovenover.

Milford er som en af de eneste i Danmark leverandør af tunnelfaskiner til anvendelse, hvor andre faskiner ellers ville komme til kort. Faskinernes parabolske udformning sikrer høj stabilitet og giver samtidig et stort volumen til håndtering af regnvand. Aquaton-tunnelfaskinens overlegne bæreevne giver derfor mulighed for at etablering under trafikerede veje og parkeringspladser. Inspektionsbrønde giver overblik over hvornår der er behov for rensning, hvilket foregår let og effektivt, takket være Aquatons patenterede aflejringstunnel.