Optimering af regnbede og grøfter

Milfords løsninger håndterer regn og overflade vand med regnbede og faskiner.

Frodig om sommeren, beskyttet i vinteren

Regnbede og grøfter bruges i dag mange steder til at opstuve og nedsive regn- og overfladevand. Regnbedene fungerer som almindelige vejbede, men får ekstra næring og vand. Derfor fremstår bedene ekstra frodige. Ved store regnhændelser risikerer man dog at affald og sedimenter skylles ned i bedene og ødelægger beplantningen og med tiden vil bedene slamme til. Om vinteren vil salt fra vinterbekæmpelsen også blive ledt til bedene, hvilket forringer planternes vækstvilkår. For at løse disse udfordringer har Milford udviklet en løsning, der kan lukke af for vejvand om vinteren, så det salte vejvand ledes til kloak i stedet. Samtidig kan der indbygges et sandfang, som fjerner de sedimenter og genstande der måtte komme med vejvandet. Systemet der kaldes KerbCell, indbygges i vejens kantsten og kan tilpasses de fleste projekter.

Stor kapacitet på mindre plads

Nogen steder er det svært at håndtere alt regnvandet, simpelthen på grund af begrænset plads. Det kan resultere i meget dybe grøfter og bede. Disse bliver en hindring for borgere og desuden en magnet for henkastede genstande og skrald. Ved at bruge en faskine under bedet opnår man meget større volumen på mindre plads. Man opnår samme forsinkelse og rensningseffekt af regnvandet, men kapaciteten bliver mangedoblet og man får samtidig et anlæg med lave driftsomkostninger og høj levetid. Milfords Aquaton-tunnelfaskine sikrer stor kapacitet og kan samtidig lede regnvand væk til anden recipient i tilfælde af store regnmængder.