Regnvandshåndtering med træer

Hos Milford ser vi ikke nedbør som et problem, men som en ressource for byens beplantning.

Smart brug af regnvand

Håndtering af regnvand i byerne kan ofte være en stor udfordring. Hvis alt overfladevandet ledes direkte til kloak, kan man ved større regnhændelser risikere at kloakkerne bliver overbelastede. Især lavtliggende områder i byerne har problemer. Byens beplantning får derimod mange steder slet ikke nok vand, på grund af de mange impermeable overflader, der forhindrer vandet i at trænge ned til rødderne.

Nedbør er en ressource

Hos Milford ser vi ikke nedbør som et problem, men som en ressource for byens beplantning. Klimatilpasning med træer er en let og effektiv måde at kombinere regnvand og træplantninger i svært befæstede arealer. Systemet kan håndtere og opstuve store mængder regnvand og forsinke det på vej mod kloakken. Samtidig får man frodigere og mere vitale træer til glæde for byens borgere.

Få beregnet det nødvendige omfang af jeres anlæg

I samarbejde med SWECO, har vi udviklet et unikt beregningsprogram, der gør det muligt at dimensionere anlægget efter forskellige gentagelsesperioder. Programmet er baseret på lokale regndata og følger Spildevandskomiteens anbefalinger efter skrift 27&30. Helt konkret kan vi beregne, hvor meget vand hver plantegrube kan/skal håndtere eller hvor mange træer, der skal plantes i forhold til en given regnhændelse og projektets oplandsareal.