Vi hjælper med at skabe grønnere byer, hvor folk føler sig glade, sunde og sikre.

Hvorfor gå på kompromis? 

Vi hjælper arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherrer og anlægsgartnere med at skabe bedre, grønnere miljøer og trivsel i byzonerne i hele Skandinavien. Vi faciliterer drømmen og tilbyder innovative produkter og services, der muliggør grøn vækst under selv de sværeste betingelser.

Med knowhow om kvalitetssystemer til etablering af bytræer, kantafgrænsning og vægbeplantning kan vi sammen gøre storbyen til et grønnere og bedre sted, hvor alle kan trives. 

Ved at gøre brug af Milfords effektive vidensdeling og års praktiske erfaringer kan I sætte standarderne for fremtidens byrum.

I næsten 20 år har Milford været formidler af knowhow og systemer til forbedring af byrum og landskab i hele Skandinavien. Vores produktsortiment omfatter systemer til plantning af bytræer, kantafgrænsning, sokkelrender, regnvandshåndtering, græsarmering og vægbeplantning. Alle er blevet til i tæt samarbejde med førende arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og anlægsgartnere.

Løbende forbedring gennem mange år

Gennem dialog og løbende projektopfølgning bliver produkterne hele tiden forbedret – både hvad angår design, funktion, holdbarhed og ikke mindst, installationsvenlighed. Lige fra det mindste samleled til måden hvorpå elementerne stables til transport, bliver diskuteret.

Som storbyerne vokser, er det vores opgave at udvikle bedre produkter og systemer, der modsvarer de stadigt stigende krav.

Byzonerne har behov for mere grøn vækst, stilrene anlæg i smagfuldt og ofte helt usynligt design. Samtidig er der brug for nye metoder til effektiv håndtering af stigende mængder regnvand. Med din vision og vores forståelse for, hvordan storbyliv og vegetation interagerer, kan vi sammen skabe en langsigtet succes med etablering af grønne områder, urbane anlæg og underjordiske installationer.

Læs mere om vores vision om at skabe Liveable Cites

Klar til at gå fra vision til virkelighed? Kontakt os nu

En vision for fremtidens byrum

Storbyerne er samfundets kollektive kraftcentre. Her tænkes store tanker, her lægges planer, her udvikles sociale relationer og kulturelle fællesskaber. Byens mange muligheder tiltrækker mennesker af alle slags, også dem, der ændrer morgendagen for de mange. Rummelighed er derfor en af byens største dyder.

Udfordringer bliver muligheder

Individet skal eksistere side om side med millioner af andre og alligevel have plads til at tænke egne tanker, plads til at få nye idéer og plads til at kunne trække vejret i ren luft. Koncentrationen af mange mennesker giver lige så mange udfordringer som muligheder.

Ægte bæredygtighed

Fremtidens byrum er pulserende, men ikke larmende. Det er travlt, men ikke hektisk. Det er energisk, men ikke forurenende. Her eksisterer omtanke side om side med ambition. Her eksisterer teknologi og natur, fusioneret i et selvjusterende kredsløb, der holder byen i perfekt balance med sig selv og det omgivende land. Lige fra energiforsyning til renovation er der harmoni imellem ’udgifter’ og ’indtægter’. Begrebet bæredygtighed er lige så selvfølgeligt, som det engang var fremmed.

Kom i mål med jeres vision ved brug af global viden og erfaring 

For konstant at kunne bidrage med den knowhow, der styrker dit projekt, er det væsentligt at høste erfaringer fra andre dele af verden. Vi har derfor indgået et internationalt samarbejde med ligesindede virksomheder, der alle er specialiserede i grøn vækst i storbyerne. Et samarbejde, som har global vidensdeling som omdrejningspunkt og er hævet over lokale interessekonflikter. Og den viden skal deles.

Vi benytter hinandens erfaringer

Den fortsatte udvikling af bedre metoder og systemer kommer således alle partnere til gode. På den måde får du adgang til nogle af verdens bedste produkter og systemer til etablering af alle former for vegetation i byzonerne. Partnerskabet råder endvidere over testfaciliteter, hvor dine og vores nye idéer og principper kan efterprøves og udvikles.

Klar til at gå fra vision til virkelighed? Kontakt os nu