Bolig

Bolig

For at tilgodese gangbesværede og kørestolsbrugere skal nyopførte boliger anlægges med niveaufri adgang. Det giver imidlertid udfordringer i forhold til fugt i soklen og bortledning af facadevand. I de fleste tilfælde kræver det en sokkelrende. Vi har fuld styr på den nyeste lovgivning inden for anvendelse af sokkelrender til
affugtning af sokler og niveaufri adgang. Med vores løsninger er du sikret et byggeri der holder i mange år.

Udfordringer vi ofte hjælper med

  • Tilgængelighed  og niveaufri adgang
  • Skabe udendørs områder der opfordrer til socialt samvær med naboer
  • Økonomiske begrænsninger
  • Skabe en følelse af stolthed hos kommende husejere
  • Overtale udviklerne til at afsætte et fornuftigt budget til udendørs områder

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

Andre områder

Løsninger til
Bolig
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…