Urban træplantning

Store og frodige træer skaber både øget livskvalitet og klimatilpasning i byerne

Træer i byen er ofte udsat for langt mere belastning og stress end de ville blive udsat for i deres naturlige habitat.

De fleste ønsker sig mere grønt i byerne, både for at glæde borgerne, men også fordi træerne kan have en vigtig rolle indenfor klimatilpasning. Dog, er det er ikke nogen hemmelighed at mange bytræer hurtigt kan få det svært i de travle bymiljøer. Det er derfor essentielt at designe byens plantehuller, så træerne kan trives mange år ud i fremtiden.

Milford har en række produkter der føre til flere og bedre betingelser for bytræer. Læs mere her

Træer i byen er hårdt udsatte

I naturen står træerne ofte i beskyttede mikroklimaer med rig adgang til sollys, regnvand og ukomprimeret jord fyldt med næringsstoffer. Bytræer døjer ofte med højere temperaturer om sommeren, impermeable overflader såsom asfalt og beton, eksponering for vind, vejsaltning om vinteren, tung trafik fra kørende, cyklende og gående trafikanter, samt vandalisme.

De mange befæstede arealer giver ingen plads til at træerne kan gro og sikrer samtidig at der hverken kommer vand eller ilt til rødderne. Den smule jord der rent faktisk er tilgængelig er desuden næringsfattig og komprimeret.

Tænk træer med i projekteringen

Langt hen ad vejen handler det om at forebygge og planlægge sig frem til frodige og veletablerede træer. Træerne og deres vilkår skal indtænkes hele vejen gennem projekteringen og etableringsfasen. Når du udarbejder et projekt der inddrager træer, så tænk først og fremmest på at træartsvalget skal afspejle forholdene. Er der pladsmangel kan rodvenlige bærelag såsom vækstceller være med til at give træerne ekstra rum til at udvikle deres rødder. Desuden kan træerne beskyttes mod fremtidige skader med træhulsriste eller træbeskyttere.

Milford har specialiseret sig indenfor træplantninger hvor der ellers er ringe vækstvilkår. Med innovative løsninger og rådgivning kan vi hjælpe med at etablere velfungerende og sunde træer i byen.