Byrum

Byrum

De små urbane rum og parker er ofte indbegrebet af byens sjæl. At arbejde med forskellige materialer og beplantninger, der er tilpasset bygningernes karakter, er vigtigt for at skabe velfungerende byrum. I de urbane rum er beplantningen et meget vigtigt element. Det er med til at formgive, forskønne og give rummet liv. Hos Milford er planter og deres vækstvilkår derfor i fokus. Vi står altid til rådighed hvis der er brug for rådgivning inden for plantning i de urbane rum.

Udfordringer vi ofte hjælper med

  • Skabe en stærk og udholdende grøn infrastruktur med høje temperaturer og trafik fra køretøjer og fodgængere
  • Holde udgiften til vedligeholdelse på et minimum
  • Skabe en grøn infrastruktur der fremmer det sociale liv og ikke skaber unødige barrierer for fodgængere
  • Nedgravede kabler og rørføring
  • Projektering skal forholde sig til beboernes krav
  • Offentlige eller kommunale krav, der skal tages med i overvejelserne

Downloads

Vi har samlet en lille pakke med fotos, der frit kan benyttes i tilbud, prospekter mm.

Andre områder

Løsninger til
Byrum
? – Ring
+45 44 97 10 99
Eller send en email…