Klimatilpasning og LAR-løsninger

Design af byer, pladser og bygninger, stiller krav til klimasikring- og tilpasning

Milfords løsninger håndterer regn og overflade vand med regnbede og faskiner.

Smart brug af regnvand

Håndtering af regnvand i byerne kan ofte være en stor udfordring. Hvis alt overfladevandet ledes direkte til kloak, kan man ved større regnhændelser risikere at kloakkerne bliver overbelastede. Især lavtliggende områder i byerne har problemer. Byens beplantning får derimod mange steder slet ikke nok vand, på grund af de mange impermeable overflader, der forhindrer vandet i at trænge ned til rødderne.

Nedbør er en ressource

Hos Milford ser vi ikke nedbør som et problem, men som en ressource for byens beplantning. Klimatilpasning med træer er en let og effektiv måde at
kombinere regnvand og træplantninger i svært befæstede arealer. Vores systemer kan håndtere og opstuve store mængder regnvand og forsinke det på vej mod kloakken.
Samtidig får man frodigere og mere vitale træer til glæde for byens borgere.

Få beregnet det nødvendige omfang af jeres anlæg

I samarbejde med SWECO, har vi udviklet et unikt beregningsprogram, der gør det muligt at dimensionere anlægget efter forskellige gentagelsesperioder. Programmet er baseret på lokale regndata og følger Spildevandskomiteens anbefalinger efter skrift 27&30. Helt konkret kan vi beregne, hvor meget vand hver plantegrube kan/skal håndtere eller hvor mange træer, der skal plantes i forhold til en given regnhændelse og projektets oplandsareal.

Regnvandshåndtering i områder med stor belastning

Med en Aquaton-tunnelfaskine kan du let håndtere store nedbørsmængder i områder med høj belastning.

Forandringer i klimaet medfører oftere og kraftigere skybrud. Store befæstede arealer skaber impermeable overflader, hvor den eneste mulighed for at komme af med regnvandet, oftest er at lede det direkte til kloakken. Flere steder i landet skaber regnvandet derfor oversvømmelser med alvorlige vandskader til følge.

Klimaforandringer giver vandskader

Tendensen viser at der er brug for flere og større LAR- og nedsivningsanlæg for at kunne håndtere de øgede nedbørsmængder. Anlæggene skal være langtidsholdbare, driftssikre og skal ofte kunne håndtere store mængder vand på lidt plads. Når der er begrænset plads over jorden, må anlæggene ofte ligge under jorden, men det skaber nye problemstillinger ift. trafikbelastninger, rensningsmuligheder og kontrol af anlæggene.

Udfordringen med faskiner

Traditionelle faskiner af sten kræver meget plads, da hulrumsprocenten er lav. Faskiner bygget af plastkassetter løser dette problem, men mangler til gengæld den styrke og den stabilitet der skal til, hvis der er stor belastning på belægningen ovenover.

Milford er som en af de eneste i Danmark leverandør af tunnelfaskiner til anvendelse, hvor andre faskiner ellers ville komme til kort. Faskinernes parabolske udformning sikrer høj stabilitet og giver samtidig et stort volumen til håndtering af regnvand. Aquaton-tunnelfaskinens overlegne bæreevne giver derfor mulighed for at etablering under trafikerede veje og parkeringspladser. Inspektionsbrønde giver overblik over hvornår der er behov for rensning, hvilket foregår let og effektivt, takket være Aquatons patenterede aflejringstunnel.