Klimatilpasning og LAR-løsninger

Design af byer, pladser og bygninger stiller krav til klimasikring og regnvandshåndtering.

Klimaforandringer skaber udfordringer og muligheder

Forandringer i klimaet medfører hyppigere og kraftigere skybrud. Hvis ikke håndteret korrekt, kan de øgede nedbørsmængder skabe store problemer i byområder, hvor befæstede områder med uigennemtrængelige overflader forhindrer vandet i at sive ned i jorden. I stedet ledes det direkte til kloakken med stor risiko for oversvømmelser og vandskader som følge.

På trods af den øgede nedbørsmængde, får byens beplantning mange steder slet ikke vand nok. Hårde overflader og sammenpresset jord forhindrer vandet i at trænge ned til rødderne, og træerne sygner langsomt hen.

En del af løsningen er etablering af LAR- og nedsivningsanlæg. LAR står for ’lokal afledning af regnvand’ og kan dække over en række forskellige tiltag som f.eks. store underjordiske faskineanlæg, mindre regnbede eller etablering af bytræer i store og sunde plantehuller. I næsten alle nye anlægsprojekter i byzonerne indgår LAR som et væsentligt bidrag til fremtidens klimasikring.

Nedbør er en ressource

Hos Milford ser vi ikke nedbør som et problem, men som en ressource for byens beplantning. Med de rette løsninger slår man to fluer med et smæk – kloaksystemet aflastes og vandet gøres i stedet tilgængeligt for byens planter og træer.

Skal man have succes med LAR, er det afgørende, at de anlæg der installeres, er gennemtænkte og holdbare. Derfor har vi hos Milford specialiseret os i at optimere og videreudvikle LAR-teknikkerne for at kunne dække flest mulige behov.