INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Biofaktor og grønne vægge – hvad og hvorfor?

Nyhed

Biofaktor og grønne vægge – hvad og hvorfor?

No items found.

I takt med at vores byer vokser og fortættes, stiger efterspørgslen efter de rekreative, grønne uderum. Byens grønne områder bidrager til at øge vores livskvalitet, og det skaber behov for at finde kreative løsninger, der kan få mere grønt ind i byerne - gerne på en pladsbesparende måde.

Samtidig med den stigende interesse i byens grønne områder, der kun er blevet understreget under coronakrisen, øges kravene hen mod en mere bæredygtig byggesektor, der kan imødekomme behovene for at give plads til det grønne. Det skaber også en voksende efterspørgsel efter værktøjer, der kan måle dets effekt og resultater. 

Biofaktor er et værktøj der bruges i Danmark. Med en begrønningsfaktor kan Biofaktor udregne hvor grønt et område er, og sætte en værdi på dets miljøperformance. I vores skandinaviske nabolande bruges der lignende grønne beregningsskemaer, f.eks Blågrønn faktor i Norge og Grönytefaktor i Sverige, hvor værktøjerne bliver benyttet især ved nybyggeri. 

Vi introducerer her, hvad de grønne beregningsskemaer kan bruges til, og hvorfor lige netop grønne vægge kan være en pladsbesparende måde til at få mere grønt ind i byerne, og bidrage til at få en højere score i de grønne beregningsskemaer. 


Hvad er Biofaktor, og hvordan bruger man det?

I Biofaktor benyttes et simpelt regneark, der ved indtastning af en række oplysninger, giver points til de forskellige typer arealer i et område. Ud fra dette beregnes en samlet begrønningsfaktor, der er et udtryk for den biologiske aktivitet, som en grund, et byggefelt, et boligområde eller en bydel levner plads til rent volumenmæssigt. Selve regnearket kan hentes på Statens byggeforskningsinstituts hjemmeside her. 

Biofaktor kan dog ikke stå alene, da det er svært at måle og veje værdien af natur for os mennesker. Værdien går langt udover det, der er konkret og målbart. Faktoren fortæller heller ikke noget om biodiversitet eller oplevelsesværdi. Det kan også være vanskeligt at finde fælles retningslinjer for, hvordan vi værdisætter det grønne på tværs af kommuner eller endda lande. 

De grønne beregningsskemaer som Biofaktor, Blågrønn faktor og Grönytefaktor kan bruges som værktøjer, der måler graden af det grønne i et projekt, og gør det også muligt at se et før/efter scenarie. Den ultimative målsætning vil dermed kunne afspejles konkret i mere bynatur og byer, som bliver mere behagelige at bo og leve i, både for naturen og mennesket. 

Hvad er en god Biofaktor? 

I regneeksemplet vist nedenunder ses hvordan forskellige typer arealer vægtes, og en forskel med og uden facadevegetation. Den højeste værdi, der kan gives i Biofaktor, svarer til f.eks. træers kroneareal til en faktor 2,0, mens den laveste er uigennemtrængelige og belagte flader til en faktor 0. 

I Danmark er der ikke noget nationalt krav om at opnå en bestemt Biofaktor – endnu. Men i projektet “More Green Cities for Europe” arbejdes der i en kampagne mellem 2021-2023 på at gøre bymiljøet mere grønt. I den danske del af projektet, der repræsenterer 5 grønne brancheorganisationer, arbejdes der på at få en ny Grøn Norm ind i lokalplanerne for kommunerne. Og i den grønne norm beskrives Biofaktor som én ud af 10 metoder til at få mere og bedre bynatur. Indtil videre er 13 EU-lande gået sammen i kampagnen. Læs mere om biofaktor i den grønne norm fra Green Cities her

I visse kommuner benyttes Biofaktor allerede som f.eks i Gladsaxe kommune, der nu stiller krav om en biofaktor på minimum 0.3 ved nybyggeri og i København, hvor værktøjet benyttes ved alt kommunens nybyggeri, dog uden minimumskrav.

Regneeksemplerne viser en beregning af Biofaktor uden(øverst) og med(nederst) grønne vægge, og er fra et ikke-realiseret projekt, hentet fra Green Cities oplæg til en Grøn Norm. Her illustreres hvordan facadebeplantning kan gøre en stor forskel i beregningen af biofaktor.


Grønne vægge giver et tillæg, der kun stiger i værdi

I Biofaktor kan også indregnes nogle tillægsfaktorer som f.eks. facadebeplantning og grønne tage, som giver mulighed for at opnå en højere samlet score. I Biofaktor vægtes grønne vægge med en værdi på 0.5, og der regnes også med en fremskrivning af værdien over tid, idet blandt andet træer med tiden får en større krone og dermed et større bladareal. Det samme gør sig gældende for facadebeplantning, hvilket kan give en mærkbar værdistigning over tid, som det også ses i regneeksemplet. 

Grønne vægge kan dermed hjælpe med at opnå en højere Biofaktor. De giver også en pladsbesparende fordel helt uden at koste af de eftertragtede horisontale kvadratmeter.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på de forskellige byggetekniske krav og anbefalinger også ved etableringen af grønne vægge. Da det kan være vanskeligt at argumentere for en eksakt Biofaktor i et givet område eller plan, er det nemmere at argumentere for at biofaktoren f.eks. ikke må reduceres, eller at den skal kunne øges med f.eks. 50%.

Se vores løsninger til grøn vægbeplantning her, og kontakt os gerne for en uforpligtende samtale omkring dit projekt.


Relaterede produkter

No items found.
Before After