INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource

'Klimatilpasning med træer' kobler regnvandshåndtering med træplantning

Øget nedbør, regnvandshåndtering på terræn og bytræer i mistrivsel er nogle af de udfordringer, grønne fagfolk møder. En udvej er at bruge regnen til at give træerne bedre vækst.

Hvordan kobler man regnvandshåndtering og træplantning? Brugen af underjordiske rodkassetter, der kan bære en belægning, giver en stor rodvolumen og kan håndtere større mængder regnvand. Det er muligt at beregne nogenlunde hvor meget, så effekten kan indgå i den projekterede regnvandshåndtering.

Løsningen gør nedbør til en ressource og giver bytræerne bedre vækstvilkår, så man får mere grønt for pengene. 'Klimatilpasning med træer' håndterer og forsinker overfladevand, så mindre vand ender i kloakken. Og man står bedre hvis det, under projekteringen, skulle komme på tale at spare træer væk.

De svære vækstforhold

Der er god grund til at give bytræerne bedre vækstbetingelser. Træer etableres ofte i utilstrækkelige plantehuller, hvor særligt vand, ilt og plads til rodnettet er meget begrænset.

Konsekvensen er at byrum og gader efterlades med træer i stærk mistrivsel eller er direkte døende. I bedste fald får vi træer, der efter 10-15 år står i stampe uden nævneværdig tilvækst.

De udsættes for stressende forhold som vandknaphed, jordkomprimering, salt fra glatførebekæmpelse og begrænset rodvolumen. Det påvirker overlevelsen markant hos et nyplantet træ.

Princippet udvikles

'Klimatilpasning med træe'r tager udgangspunkt i de ofte anvendte vækstceller som StrataCells eller RootSpace. Det er modulære kassetter i genbrugsplast, der på samme tid kan bære en belægning og give god plads til rodvolumen. Metoden er velafprøvet og har de senere år været en stor succes  for bytræer i befæstede og trafikerede miljøer rundt om i Danmark.

Milford har videreudviklet princippet ud fra egen knowhow og i samarbejde med ingeniører, landskabsarkitekter og bygherrer. Grundlaget har også været inspiration fra udlandet, bl.a. ’Rowbs’ (right-of-way bioswales) i New York City.

Det unikke med 'Klimatilpasning med træer' er at man kan regne på vandmængden og hvor meget vand et plantehul med en given størrelse og form kan opmagasinere. Samtidig sikrer systemet en effektiv dræning, iltforsyning samt en jævn fordeling af indløbsvandet ud over hele rodnettet.

Endvidere kan plantegruben forsynes med en udløbsbrønd, eventuelt med et droslet udløb til kloak, så man kan holde et krav om maksimalt afløb. Tilføres gruberne mere overfladevand, end de kan tilbageholde, infiltrere og fordampe, ledes overskudsvandet direkte til recipient.

Relaterede produkter

No items found.
Before After