INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

De tre typer grønne tage

De tre typer grønne tage

Endnu en rekord blev sat på vejrfronten i marts. Med 106 mm nedbør slog vejret den 31 år gamle rekord og derfor er det mere relevant end nogensinde at snakke om forskellige klimatilpasningsløsninger til at håndtere regnvand i byerne. Her på bloggen har vi før snakket om forskellige løsninger til at aflaste kloaksystemet ved større regnskyl, blandt andet med Klimatilpasning med træer på Solens Plads i Korsør og Aquaton i projektet ved Horsedammen i Brøndby.

Grønne tage

I byerne er en af de mange udfordringer i forhold til store mængder regnvand, at de store arealer af hårde overflader forhindrer regnvandet i at nedsive. Eksempler på de hårde overflader kan være veje, fortove og pladser, men også bygningernes tage. Regnvand fra tage ledes oftest til tagrenderne og derefter direkte til kloakken.

Men installerer man grønne tage, har man faktisk mulighed for at tilbageholde op til 80% af alt regnvand som lander på taget, og på den måde minimere belastningen af kloaksystemet.

De 3 typer

Der findes overordet tre forskellige kategorier indenfor grønne tage; Ekstensive, semi-intensive og intensive. Skemaet nedenfor giver et hurtigt overblik over forskellene:

Ekstensive tage

Denne type af grønne tage er yderst populær. Det er også den type som har størst absorberingsevne per kvadratmeter. Det skyldes blandt andet at hele arealet dækket med beplantning. Denne type har også andre fordele. Reduktion af luftforurening, formindskelse af støj og generel tilbageholdelse af miljøfremmede stoffer i regnvandet er blandt andet det mange fordele ved de ekstensive tage. Herudover er det muligt at anlægge det på de fleste eksisterende flade tage, da den ekstra belastning på taget er lille.

8-tallet i Ørestad er et af de meget fotograferede Ekstensive tage i Danmark.

Da adgangen til Ekstensive tage er minimal, er det vigtigt at beplantningen tåler både store mængder vand og længerevarende tørre perioder.

Semi-Intensive tage

De Semi-Intensive grønne tage kræver et dybere jordlag, men til gengæld er i der langt flere plantetyper der kan bruges. Ud over mosserne, græsserne og sedumet fra de Ekstensive tage, omfatter Semi-Intensive tage, plantetyper som urter, blomstrende planter, højere græsser og mindre buske. Hvis man vælger at udnytte de øgede plantemuligheder, har man i højere grad også mulighed for at øge biodiversiteten i byen og give bier, sommerfugle med mere, bedre overlevelsesmuligheder i byzonerne. Denne type grønne tage opbygges til at kunne håndtere mere vægt, og derfor er det også muligt at anlægge små lette stier og opholdsarealer.

Intensive tage

Intensive grønne tage inkluderer taghaver, beplantning på dæk mm. Denne slags tage kan bedst sammenlignes med haver eller parker. Det er muligt at sætte flerårige planter, træer og buske. I takt med at der bliver bygget tættere og tættere i byen, bliver tagene i højere grad udnyttet som udearealer. Når der skal plantes træer på tagterrassen, kan det være at vægten blive en udfordring, hvis man vil bruge en traditionel macadam. Derfor kan man med fordel installere et rodvenligt bærelag for at sikre beplantningen har gode vækstmuligheder uden at øge vægten på taget. I forhold til træerne er det også vigtigt at anvende opbinding, da træerne ofte er mere udsatte for vind.

I taghaver er plantekasser også uhyre populære. Ofte bruges de til at give tagterrasser en følelse af den traditionelle hyggelige baggård.

Contrast Freestyle på tagterrasse i Stavanger

Lige meget hvilken type af grønne tage man vælger, vil der være en række udfordringer, men også mange fordele. Én ting er dog sikkert; der kommer mere grønt ind i byerne og det er godt for miljøet, biodiversiteten og indbyggerne. Det er klart en trend, der vil blive ved med at gro langt ud i fremtiden!

Relaterede produkter

No items found.
Before After