INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Hvad rører sig inden for klimatilpasning og regnvandshåndtering?

Hvad rører sig inden for klimatilpasning og regnvandshåndtering?

Vi har fået ny regnvandskonsulent

Når nye klimatilpasningsprojekter skal tegnes og optimeres, bruges der gerne en del ressourcer på at finde den helt rigtige løsning til håndtering af regnvand. Vi har gennem de sidste 5-6 år rådgivet og været med til at udvikle produkter og løsninger inde forklimatilpasning. Vi har blandt andet været en del af Horsedammen, KlimaByen i Middelfart og Sankt Kjelds Plads.

Da netop håndtering af regnvand i større eller mindre mængder ofte er en udfordring for vores kunder, har vi længe haft et ønske om blive endnu bedre til at rådgive og vejlede indenfor klimatilpasningsløsninger.

Derfor har Martin Hvidberg Schwartz, Have- og Park Ingeniør hos Milford, været en tur på skolebænken på Skovskolen og Teknologisk Institut. Og i fredags blev han så uddannet Regnvandskonsulent.

Martin kan, langt mere dybdegående endfør, rådgive om bl.a.:

·        Hvilke klimatilpasningsløsninger, som egner sig til konkrete forhold

·        Nyeste forskning indenfor regnvandshåndtering og klimatilpasningsløsninger

·        Problemstillinger og løsninger indenfor rensning af overfladevand

Desuden har Martin med kursuset fået mereviden indenfor dimensionering af plantebede, konstruktionsmuligheder med faskiner og koblede løsninger.

Martin fortæller om sin nye uddannelse:

Der har især fokus på vækst-/filterjord og planter til regnbede. Jeg har især fået øje på at et regnbed, ikke ’bare’ er et regnbed. Valg af jord har stor betydning for om regnbedet kommer til at fremstå med vandspejl eller tør som en ørken det meste af tiden. Ordet regnbed lægger op til et bed der er vådt, men det er langtfra altid tilfældet. De fleste regnbede er faktisk tørre op mod 90% af tiden.
Desuden bød kursuset også på drift af LAR-anlæg. Drift af LAR er en ofte overset men vigtig del af regnvandshåndteringen. Driften er LAR er ikke kun essentiel for at anlægget kan bibeholde et frodigt udtryk, men også for at anlægget rent faktisk fungerer efter hensigten. Over tid kan der blive tilført meget materiale, såsom blade, sedimenter og affald, med det regnvand, der havner i anlægget. Hvis ikke der løbende bliver renset ud i sandfang, indløb og udløb, kan man risikere at anlægget stopper til og der kommer uønsket oversvømmelse i tilfælde af skybrud. Derfor er det meget vigtigt at driften tænkes ind helt fra start i projekteringen af anlægget. Særligt dette er en del jeg vil have meget fokus på i min fremtidige rådgivning af kunder.

Stort tillykke til Martin med diplomet!

Relaterede produkter

No items found.
Before After