INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Interview med Aalborg Plusbus: "Den grønne elevator gennem byen"

Interview med Aalborg Plusbus: "Den grønne elevator gennem byen"

Den nye PlusBus rute gennem Aalborg kombinerer funktion med bæredygtighed og byudvikling. Ruten skal skabe en bedre infrastruktur, der samtidig inviterer til ophold i nye urbane rum til glæde for de mange pendlere, der bruger PlusBus til dagligt. Vi tog en snak med en del af teamet bag  PlusBus projektet.

Aalborg udvikler sig konstant, og får flere tusinde nye indbyggere om året. Bilkøerne bliver længere, og den offentlige trafik har svært ved at følge med behovet. Det skaber et stort pres på byens infrastruktursystem. Hvis de mange tilflyttere e har samme rejsevaner, som aalborgenserne har i dag, vil den daglige transport i byen stige med 400.000 km. Uden et bedre alternativ, vil de 79% af de ekstra km bestå af biltrafik. Tallene taler for sig selv.

For at løse disse fremtidige udfordringer og samtidig initiere en mere bæredygtig byudvikling, planlægges den nye PlusBus rute. Aalborg PlusBus er det, man kalder BRT. BRT står for Bus Rapid Transit , hvor bussen blandt andet kører i sin egen bane og har førsteprioritet i lyskryds. Den nye PlusBus rute bliver i alt 12 km lang og skal færdiggøres frem mod 2023. Ruten vil gå fra vest og gennem centrum af Ålborg, før den ender i øst ved det nye Aalborg Universitet og Hospital.

Det første stop på ruten er Haraldslund stationsforplads. Pladsen indrettes som en byskov, og skal fungere som et attraktivt mødested.
Niels Bresemann Jensen er projektchef på det nye PlusBus projekt, hvor han sidder med det overordnede overblik.

”Det er en stor udfordring i, at vi skal håndtere flere biler i fremtiden. Mange byrum er allerede fyldt med tætparkerede biler. Og det er en tendens, der fortsætter. Det er vigtigt, at vi prioriterer busruten, og at den får sin egen busbane, der bliver prioriteret i lyskryds. Man behøver ikke at holde øje med en køreplan, for der kommer kun til at gå 6-7 minutter mellem hver bus. PlusBus-ruten skal give et alternativ til at komme rundt i byen, og vi skal få nogle nye grupper over, som kan se fordelene ved at tage kollektiv transport i stedet for bilen”. 


Mere end et traditionelt vejprojekt

En af hovedvisionerne bag PlusBus projektet er at kombinere et velfungerende infrastruktursystem med bæredygtig byudvikling og opnå en synergi mellem kollektiv trafik og rekreative byrum. Ved at give plads til flere nye træer og grønne områder langs ruten, er forhåbningen, at  byrummene virker inviterende på de mange rejsende og aalborggenserne, så det giver dem lyst til at opholde sig i dem.

Bodil V. Henningsen og Laura Græsdal Maajen er begge arkitekter på PlusBus projektet. De arbejder på designet af de nye stationsforpladser langs ruten. Bodil fortæller:

”Først og fremmest skal den nye BRT rute løse et fremkommelighedsproblem. Når det er sagt, er vi meget bevidste om, at når vi arbejder med byudvikling og infrastruktur, er det vigtigt at skabe synergi mellem bæredygtig byudvikling og en understøttende bæredygtig mobilitet. Plusbus er mere end effektiv transport – det er også muligheden for at sikre en attraktiv byomdannelse.”

Bodil: ”Pladsen Haraldslund er præget af store karakterfulde træer, som bevares. Sammen med bl.a. plantning af flere nye træer og frodige staudebede mv sikres rare grønne opholdsmuligheder for både områdets mange daglige brugere og de ventende Plusbus-passagerer."
Arkitekterne Laura Græsdal Maajen (venstre) and Bodil V. Henningsen (højre).

Laura fortsætter:

”Der er tale om mere end en bus, der kører gennem byen. Den skal kunne tilbyde noget ekstra. Vi vil gerne udnytte stationsforpladserne langs ruten til at skabe små grønne lommer, hvor det er rart at være. BRT’en skal gøre det nemt at transportere sig, men den skal også give mere kvalitet til byen og byens rum.”


Som perler på en snor: 10 nye rekreative stationsforpladser

De nye grønne ”lommer” finder man på en af rutens 10 vigtigste stationsforpladser. Hver af dem vil få deres eget udtryk inspireret af det kvarter, de ligger i .

Transformationen af de nye stationsforpladser  skal skabe en sammenhæng mellem busruten og det omkringliggende byrum og give optimale betingelser for at tage bussen. Der fokuseres bl.a. også på at skabe niveaufri adgang, så det er let at stige af og på bussen, og det opleves som en glidende overgang fra holdepladsen.

”Det her er mere end et traditionelt vejprojekt. Vi har også fokus på at udnytte byens potentiale og skabe byliv på de nye stationsforpladser. Her skal man have lyst til at sætte sig, drikke en kop kaffe og læse i en bog. Det er sådanne forhold, der er med til at skabe mere liv i byrummet omkring busruten”, uddyber Niels.

Laura tilføjer: 

”BRT’en skal agere en grøn elevator gennem byen. Vi vil ikke have en motorvej gennem Aalborg centrum. Ruten skal signalere grøn mobilitet, og være med til at understrege, at der også er folk, der lever og opholder sig her. Det skal ikke være en trafikmaskine.”

Laura: ” John F Kennedys Plads bliver i fremtiden meget mere grøn. Den skal være den grønne ankomst til byen. Her kommer grønne opholdslommer, hvor man kan bruge det grønne aktivt i måden, hvorpå man færdes. Det er en ny måde at tænke det grønne ind i byrummet.”


Sunde træer for de kommende generationer

 I lokalplanen  har der  været forskellige principper for træplantning langs ruten. Det grønne er tænkt  ind som noget, der skal give merværdi til ruten. Niels fortæller, at det har været særligt vigtigt at give træerne de mest optimale vækstvilkår, sådan så også kommende generationer kan nyde godt af dem.

”Det grønne betyder meget for bylivet, og vi går meget op i, at træerne skal have de bedst mulige vilkår. Inde i midtbyen er der mange belægninger og hårde overflader, så her har vi brugt Milfords rodvenlige bærelagssystemer, som kan bruges til at skabe de bedste vækstbetingelser for det grønne. Når vi gerne vil det grønne, er det vigtigt, at vi gør det på korrekt vis. ”

Relaterede produkter

No items found.
Before After