INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Interview med Scandinavian Green Roof Institute: ”Vi ser en øget interesse i blå-grønne løsninger”

Interview med Scandinavian Green Roof Institute: ”Vi ser en øget interesse i blå-grønne løsninger”

Tanja Hasselmark Mason fra Scandinavian Green Roof Institute fortæller om hverdagen med at udvikle blå-grønne løsninger i samarbejde med bygherrer, arkitekter og private virksomheder.

Da Tanja Hasselmark Mason med sin baggrund som landskabsingeniør startede som projektleder i Scandinavian Green Roof Institute tilbage i 2018, var det et initiativ som opstod på baggrund af ønsket om at kunne gentænke byens indretning og sprede kundskab om grønne tage. Siden har det delvist statsstøttede kundskabscenter udviklet sig til også at sprede viden om grønne og blå løsninger i byens miljø generelt. Senest er der kommet et stigende fokus på særligt de blå løsninger.

Tanja Hasselmark Mason er projektleder hos Scandinavian Green Roof Institute

- I Scandinavian Green Roof Institute har vi en unik mulighed for at sidde midt imellem bygherre, private virksomheder og forskere. Her kan vi som konsulenter byde ind med vores ekspertise i blå-grønne løsninger. Det er en fordel at have en sagkyndig med, der objektivt kan kigge på løsningerne udefra, og som taler samme sprog igennem hele projektet fra start til slut. Dermed bidrager det til at sikre komplette og kvalitative løsninger, fortæller Tanja.

En del af dagligdagen i Scandinavian Green Roof Institute går med at identificere hvilke behov der er hos de forskellige parter, der gerne vil sætte gang i den innovative proces frem mod at implementere de blå-grønne løsninger. Det gøres blandt andet ved at afholde workshops, lave kurser og tage på guidede ture.

- Ved at tage udgangspunkt i behovene, skaber det de rette forudsætninger for at udvikle de bedst mulige løsninger. Fordelen ved at have nogen med ekspertise i de blå-grønne løsninger, som er med hele vejen igennem projektet er, at det også minimere risikoen for fejl eller at kundskab bliver tabt på vejen. På den måde er vi med til at identificere de forhindringer der gør, at man ikke tager næste skridt, og vi hjælper til med at skabe det helt rette incitament for at skabe løsninger der rent faktisk fungerer for alle.

Blue Green City Lab

I 2017 udsprang Blue Green City Lab som et forsknings- og innovationsprojekt med det formål at skabe en erfaringsmodel, der kan vise hvordan de forskellige parter i samarbejde kan finde frem til kvalitative blå-grønne løsninger, der fungerer i ren praksis. Som del af erfaringsmodellen i Blue Green City Lab blev der udarbejdet helt konkrete testmetoder i en række cases, hvoraf Milford også har deltaget.

- Da vi opstartede projektet med Blue Green City Lab, var det for at give de forskellige parter et fælles incitament til at arbejde med de blå-grønne løsninger, og se hvordan de fungerer i virkeligheden. Milford kom til os med et konkret produkt (CoreBlue) med ønsket om at se hvordan det fungerer, og evt. kunne optimeres. Herefter kunne vi hjælpe med at vurdere det, for det er vigtigt når der skal skabes funktionelle løsninger, at nogen udefra kan belyse funktionaliteten i produktet rent objektivt, fortæller Tanja.

CoreBlue bliver løbende testet på SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet) i Alnarp, hvor det gennem hele sæsonen får udført forskellige målinger der understøtter den teknologi, der forbedrer vækstvilkårene i urbane beplantninger.

Hvad er den perfekte blå-grønne løsning?

Helt konkret kan blå-grønne løsninger se ud på mange forskellige måder. Det der er fælles for dem er, at de fokuserer på de udfordringer der er i byens miljø med blandt andet klimaforandringer, regnvands-håndtering og økosystemtjenester.

Tanja fortæller, at for at kunne give de rette forudsætninger for, at de blå-grønne løsninger kommer til at fungere bedst muligt, er det vigtigt at tage udgangspunkt i den basale og stedsspecifikke funktion der er behov for. Derudover er der et potentiale i at se om det er muligt at tilføje ekstra funktioner og dermed skabe ekstra værdi.

- Der findes ikke en simpel løsning der dækker alle udfordringer. Den ideelle blå-grønne løsning klarer at løse sit hovedformål, men derudover er det interessant at se på, om der kan skabes ekstra værdi? Kan vi indtænke flere funktioner som f.eks. bidrager til den biologiske mangfoldighed, eller skaber noget der er æstetisk tiltalende?

Fremtidsperspektiver i blå-grønne løsninger

BlueGreen City Lab har været et forsøgsprojekt der nu er afsluttet, men interessen har været så stor, at det planlægges hvordan det kan blive genoptaget, da der også er kommet en ny bevilling.

- Vi begynder at se flere og flere direkte konsekvenser af klimaforandringerne i byens miljø, hvilket skaber en øget interesse i de blå-grønne løsninger. Og samtidigt som vi nærmer os Agenda 2030 skaber det et øget behov for at finde løsninger der kan implementeres her og nu. Hertil er det vigtigt at belyse, at vi allerede har den kundskab der er behov for, og at det derfor i høj grad gælder om at bruge og sætte gang i de løsninger der allerede er.

Tanja Hasselmark Mason arbejder nu på at samle en referencegruppe, hvor fokus ligger på at samle erfaringer og vise løsningerne frem, så der kommer handling bag ordene.

- Vi vil gerne nå frem til kvalitative og holdbare blå-grønne løsninger, der er så sikre, at de kan implementeres her og nu driftes efterfølgende. Målet er at gøre det direkte på pladsen, ikke kun i et laboratorie. Vi skal i gang.

Det undersøges også hvordan det passive vandingssystem i CoreBlue er med til at mindske behovet for manuel vanding, der kan spare penge i driften.

Relaterede produkter

No items found.
Before After