INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Oasis™ – Den komplette blå-grønne løsning

Oasis™ – Den komplette blå-grønne løsning

En innovationsproces der blev igangsat via udviklingsprojektet ’Blue Green City lab’ i samarbejde med Scandinavian Green Roof Institute, førte til en videreudvikling af Milfords passive vandings-system CoreBlue. Resultatet er Oasis™ – et nyt innovativt LAR-system til håndtering af regnvand fra tagflader.

De stigende udfordringer med klimaforandringer og mangel på grønne rekreative områder i byens rum, kalder på løsninger der kan håndtere flere udfordringer på én gang. Hos Milford ønsker vi at imødekomme den stigende efterspørgsel efter komplette blå-grønne løsninger der kan være med til at skabe fremtidens byer, der er mere behagelige at bo i. Samtidig ønsker vi at imødekomme det store potentiale der ligger i, at skabe multifunktionelle løsninger der tilføjer grønt, og samtidig indbyder til ophold og mødepladser i byens rum.

På denne baggrund teamede Milford op med de innovative konsulenter fra Blue Green City Lab projektet. Det satte skub i produktudviklingen, og processen frem mod at skabe en komplet blå-grøn løsning. Samarbejdet har båret frugt, idet at vi nu kan lancere Oasis™ - det nyeste skud på stammen indenfor innovativ regnvandshåndtering i byens rum.

Oasis™ Bench og Oasis™ Planter

Multifunktionel LAR

Princippet i Oasis™ handler om at høste regnvand fra byens tage via nedløbsrøret. Vandet føres ind i en aluminiumskasse der indeholder et regnvands-magasin med kapacitet på op til 540L vand, samt et integreret sandfang. Samtidig kan Oasis™ tilføje grønt i en hævet plantekasse, eller bruges som et rekreativt byrumselement, i form af en bænk. Oasis™ kan let kobles sammen med andre LAR-anlæg, og er dimensioneret til at kunne håndtere en typisk 10-års hændelse. Det smarte ved at producere Oasis™ i aluminium er desuden, at aluminium som materiale er mere end 3 gange så let som stål, er en uendelig kilde til genbrugeligt metal og samtidig er robust.

Omkring produktudviklingsprocessen fortæller Tanja Hasselmark Mason, der har været med som konsulent på udviklingsprojektet Blue Green City Lab:

- Der er en stor efterspørgsel blandt både det private og det offentlige, om at håndtere mere vand i en samlet løsning, der kan dække flere behov. Vi så en mulighed i CoreBlue for at kombinere denne teknologi med beplantning, der samtidig kan håndtere mere vand fra tagnedløb. Vi skabte dermed grundlaget for Oasis, der nu er et produkt som indgår hos Milford, og er en løsning der både kan opsamle og bruge regnvandet som en ressource. - Tanje Hasselmark Mason, Scandinavian Green Roof Institute.
Oasis™ er resultatet af den innovative proces der blev skabt i udviklingsprojektet Blue Green City Lab. Oasis™ er en komplet løsning der kombinerer teknologien i CoreBlue med opsamling af regnvand fra tagnedløb, der opmagasineres i multifunktionel byrums inventar.

Løbende testresultater

Som en del af projektet i Blue Green City Lab og det igangværende samarbejde med Scandinavian Green Roof Institute, indgår Oasis™ som en aktiv del af en række test på SLU Alnarp (Sveriges landbrugsuniversitet). Her undersøges det blandt andet hvilken påvirkning det passive vandingssystem har på rodvæksten i beplantningen der benyttes i plantekassen. Det skal kunne belyse om CoreBlue-enhederne vil kunne nedsætte behovet for manuel vanding gennem sæsonen. Det ultimative håb er, at det vil kunne forlænge vækstsæsonen.

Vores urbane landskabsingeniør Aksel Jensen fortæller slutteligt om de løbende resultater, der bliver udført på SLU Alnarp med Oasis™;

- Vi har to forskellige varianter af Oasis plantekasser stående med samme type beplantning i. Heraf har den ene af kasserne fået installeret 3 CoreBlue elementer, mens den anden har et fuldsplidset drænrør. Her kigger vi på tilvæksten i beplantningen og rodvæksten gennem sæsonen, samtidig med at vi kontinuerligt måler på fugtigheden i jordsubstratet. Begge kassers jordsubstrat består af en jordblanding fra Bara Mineraler - HEKLA® LÄTTJORD TYP C. Målingerne vil herefter blive vurderet når sæsonen slutter frem mod årsskiftet. - Aksel Jensen, Milford.

Oasis™ er med til at mindske udfordringerne ved kraftige regnskyl, mens det samtidig tilføjer flere rekreative kvaliteter til bymiljøet. Hvis du er blevet nysgerrig på at se og lære mere om hvordan Oasis™ fungerer, så kan du se meget mere om produktet her.

Tøv endelig ikke - kontakt os i dag, hvis du har spørgsmål, eller vil høre om hvordan Oasis™ kan indgå i dit projekt.

Before After