INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Optimale betingelser for beplantningen

Optimale betingelser for beplantningen

Optimale betingelser for beplantningen; Torvet i Trondheim

Nytænkning på torvet; både over og under jorden

I Trondheim har byens midtpunkt, torvet, i næsten tyve år været genstand for en del spekulationer. Der har længe været enighed om, at der skulle ske noget nyt, samtidig med at man skulle vise hensyn til den over 400 år gamle bymidte.

Der var et ønske om at få flere planter og træer på torvet samt om at skabe en plads, hvor både forretningsdrivende, turister og ikke mindst byens borgere har lyst til at være og opholde sig til årets mange arrangementer; både planlagte og spontane.

Der blev endeligt truffet beslutning om et nyt, omfattende anlægsarbejde og det er en meget moderne løsning, som er fundet.

Milford har blandt andet leveret rodkassetter til torvets træer og beplantning.

Selve torvet er stort og der kommer til at være 10.000 m² skiferbelægning og cirka 1000 siddepladser i de nye møbleringszoner; med både granitbænke, langborde og stole. Inde i zonerne kommer der avnbøg, en formklippet hæk og blomster. Det skal være med til at skabe hygge og samtidig dele den store plads op.

Derudover bliver der anlagt nye gade- og fortorvslinjer. Det er alt sammen med til at skabe hygge og intimitet og skal give en levende by, hvor borgerne føler sig glade, sunde og trygge. En by skal være et sted, hvor mennesker trives og hvor der er tænkt i bæredygtige løsninger. Byens træer og planter skal også have de mest optimale betingelser og til dette har Milford leveret RootSpace™.

De bedste vækstbetingelser for træerne

En af udfordringerne ved at have beplantning i byrum er rodnettet fra træerne. Når træer plantes ved veje, fortove og på pladser har de naturligvis ikke samme vækstbetingelser, som i den frie natur. Derfor har man valgt at plante træerne med RootSpace™, som er et rodvenligt bærelagssystem til plantehuller. Det betyder, at rodnettet har mulighed for at vokse under belægningen i ukomprimeret. Modulerne klikkes fast og danner en robust, åben matrixstruktur. Da der ofte er brug for at føre rør til vand, el, gas og andet under jorden i byerne, har sidemodulerne plads til gennemførsel af rør helt op til 250 mm i diameter. Låget i RootSpace™ danner et fast luftlag over plantehullet og sørger for vand og ilt til rødderne. Låget påføres med en klikmekanisme og plantehullet kan bygges med et eller flere lag, alt efter behov på det enkelte sted. Man kan fylde RootSpace™ med det vækstmedie, som er bedst egnet til træets behov og omgivelser. Det betyder, at det er muligt at tage hensyn til de enkelte træarters behov, takket være en åben-celle-konstruktion.

Anlægsarbejdet på torvet

Udover at træer generelt kan have det svært i byrum, er de yderligere udfordrede her, da der kommer blandt andet og kommer til at ligge fire teknikrum, en netstation som skal sørge for strøm, et snesmeltningsanlæg, nyt vand- og afløbssystem under pladsen. Det vil yderligere vanskeliggøre træernes vækst. Med RootSpace™ sikres rødderne en ukomprimeret rodzone og plantehullet sikres bedre udluftning og vanding. Desuden er materialet, som er anvendt genbrugsplast. Ifølge Wyatt Harding, som er CEO i Milford, er der derudover valgt RootSpace til torvet i Trondheim på grund af vækstcellens størrelse og dermed mulighed for at vælge store træer kommer til at være 21 træer rundt langs kanten af hele torvet; alle med RootSpace vækstceller, Duckbill opbinding og RootRain vandings- og udluftningssystem . Wyatt Harding fortæller, at den samlede plads på torvet bliver en smule mindre end i dag, på grund af de nye plantezoner. Til gengæld er det Milfords mission, at de nye grønne zoner vil gøre torvet i midtbyen meget mere indbydende og forhåbentlig vil turister, forretningsdrivende og ikke mindst borgerne i Trondheim få glæde af alle fordelene ved den nye grønnere plads.

Relaterede produkter

No items found.
Before After