INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Problemstillinger og løsninger til vejbede

Problemstillinger og løsninger til vejbede

Hvad skal du være opmærksom på, når du designer et vejbed?

Der bliver i disse år etableret flere og flere vejbede, men hvad er nogle af de ting man skal have in mente når man etablerer nye regnbede? Vi har skrevet lidt om 3 af dem…

Erosion

Udfordring: Ved større regnskyl opstår der en forhøjet risiko for erosion, særligt i nyanlagte bede. Det skyldes at beplantningen endnu ikke har udviklet et rodnet, som kan holde på jorden i bedet. Derfor er der risiko for, at vandet på sin vej fra indløb til udløb vil tage den næringsrige jord med sig, samtidig med at planterne kan rive sig løs.

Løsning: Det kan derfor have en stor betydning for regnbede at det ikke bliver taget i brug bed det samme, for eksempel ved at indløbet først bliver åbnet efter planterne har haft tid til at slå rødder. Så kan de bedre håndtere større mængder vand og man minimerer risikoen for at den næringsrige muld vaskes væk. Indløbet kan for eksempel installeres med en slusefunktion som KerbCell LINEAR, som kan være lukket indtil beplantningen har etableret sig i bedet. Ønskes det at regnbedet skal tages i brug med det samme, kan man ligge rullegræs, som hurtigt sætter rødder og derved minimerer risikoen for erosion.

Vegetation

Udfordring: Når der skal spares penge på et projekt, går det ofte ud over beplantningen. I regnbede kan det have stor indflydelse på funktionaliteten. Udover at manglende planter kan resultere i erosion, så minimerer det også bedets mulighed for at rensning og filtrering af at overfladevandet.

Løsning: Sætter man planter fremfor at sprede frø, øger man plantebedets funktionalitet fra starten. Det er dog vigtigt at der plantes flere forskellige arter i samme bed, så bedet stadig vil få et tæt bunddække,selv hvis en eller flere arter mistrives. Det er også vigtigt at man planter arter, som både trives i tørre perioder og i perioder med meget vand.

Sediment

Udfordring: I designprocessen af et regnbed er det vigtigt at tænkte langsigtet. Sediment vil, over tiden samle sig i regnbedet, hvis drift og vedligeholdelse ikke er tænkt ind i designet. For meget sediment i regnbede beregnet til nedsivning, kan over tid betyde at nedsivningsevnen reduceres og til sidst blokeres. I disse tilfælde vil regnbedet miste dets funktion og vil derfor kræve total udskiftning af filtermedie og planter.

Løsning: Ved at installere løsninger, kan man frasortere sedimenter og urenheder inden overfladevand løber ind i bedet, undgår man nemt at der bliver udfordringer med nedsivningen. En sådan løsning kan for eksempel være KerbCell Cubic.

Relaterede produkter

No items found.
Before After