INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Stortrivende træer i trafikale knudepunkter

Stortrivende træer i trafikale knudepunkter

En bys infrastruktur skal ikke bare tjene et praktisk formål, men også invitere til at være behagelig at passere igennem eller til at opholde sig i gennem længere tid. Vi ser tilbage på en række succesfulde projekter, hvor rodvenlige bærelagssystemer har skabt gode vækstbetingelser for træer i områder med høj trafikal belastning.

Det er ofte forbundet med udfordringer at skabe optimale vækstbetingelser for træer i områder, hvor pladsbegrænsning, høj belastning og tunge køretøjer bl.a. i form af busser er en del af bybilledet. Infrastruktur og grønne arealer med træer, der trives, behøver dog ikke at være hinandens modsætninger. Det er muligt at skabe grønne byrum – også i områder hvor trafik og høj belastning er benspændet.

Vores rodvenlige bærelagssystem StrataCells har i en række projekter gjort det muligt at plante træer langt de fleste steder – selv der, hvor man tidligere ville have sparet dem væk af pladsmangel. StrataCells sørger nemlig for at bibeholde en høj volumen at ukomprimeret jord, som træernes rødder kan vokse i – uden at ødelægge vejens belægning.

Træer gjorde busholdeplads til et levende byrum

Renoveringen af den norske Holmestrand station er et unikt eksempel på, hvordan grønne arealer kan inkorporeres i områder med høj belastning. Ved togstationen, der ligger 150 meter inde i fjeldet, skabte vi et grønt område i form af et stort antal træer på en busholdeplads. Der skulle være plads til, at træerne kunne trives, og at stationen skulle bevare sin funktionalitet.

Træerne blev plantet i plantehuller med vores rodvenlige bærelagssystem. Kombineret med udluftningssystemet RootRain fik træernes rødder plads til at gro og optage næring i den ukomprimerede jord.

Resultatet blev en mere grøn og levende busholdeplads, hvor træerne bidrager til et inviterende og indbydende miljø. Dermed blev busholdepladsen til et sted, hvor det er rart at være og opholde sig i for de mange rejsende.

Genetablering af “Krinsen” på Kongens Nytorv

På den ikoniske plads Kongens Nytorv i hjertet af København centrum Kongens Nytorv står en kreds af træer kaldet “Krinsen”, og udgør en flot del af det imponerende byrum. De tidligere elmetræer blev ramt af elmesyge, og i 2019 blev de udskiftet med 80 Kejserlindetræer efter specifikke instruktioner for at bevare samme historiske værdi og smukke udtryk på pladsen.

Kongens Nytorv er et af de store knudepunkter i København præget af at være et travlt byrum med tung trafik og mange mennesker. Efter anlægningen af Kongens Nytorv metrostation i 2003 er mange rejsende en fast del af pladsens daglige bybillede. Hver dag står 23.700 passagerer enten af eller på ved den historiske plads. Dertil kommer de mange turister, der går tur i Nyhavn eller shopper i Indre By.

For at give de nye træer de bedste vækstbetingelser blev det oprindelige gartnermakadam (en særlig blanding af jord og sten) erstattet af hele 15.000 StrataCells – bærelagsceller og store mængder af ukomprimeret jord. De 15.000 StrataCells skabte en samlet volumen på godt 925m3. Vi installerede derudover underjordiske vandingssystemer, som i dag sikrer, at træerne får nok vand.

Træerne bidrager i dag til pladsens imponerende atmosfære og er også i sig selv et smukt syn. At være med til at genetablere et så ikonisk og historisk byrum som Kongens Nytorv og med de benspænd, det medførte, var for os til en helt særlig opgave.

Vores råd

  • Vores StrataCells kommer i to versioner. Den stærke anbefaler vi til infrastruktur, da den kan modstå trykket og vibrationer fra den tunge trafik.
  • Det er en god investering at plante store træer i begyndelsen. Hvis man planter for små træer, tager det længere tid at gå i gang, og de er mere udsatte for hærværk.

Relaterede produkter

No items found.
Before After