INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Tagterrasser fremtidssikrer byer og bygninger

Tagterrasser fremtidssikrer byer og bygninger

Grønne tage og tagterrasser kan afhjælpe og mindske temperaturstigningen i byerne. Vi kigger nærmere på udfordringerne med urbane varmeøer, og hvordan anlægningen af et grønt tag kan være en del af løsningen.

Når det kommer til klimaforandringer, er der ingen lette forklaringer. Alligevel er resultaterne ved at plante mere grønt slående. Især i vores byer, hvor der bor stadigt flere mennesker, og hvor temperaturen både stiger og er højere end omkringliggende landområder. Men løsningen kunne meget vel være så simpel som at plante flere træer og mere grønt. Og et oplagt sted at starte er ved at skabe grønne tage på bygningerne i byerne. Det vil både skabe bedre levevilkår for de mennesker, der bor der, og være med til at sænke opvarmningen af byerne – og dermed mindske opvarmningen af planeten.

Effekten af urbane varmeøer

Byer er blevet og bliver til stadighed anlagt ved at fjerne oprindelige natur og vegetation og erstatte denne med infrastruktur i form af veje og bygninger. Og det er grundlæggende set årsagen til, at vi i dag kan se, at der er varmere – op til 5°C varmere – i byerne end omkringliggende landområder.  

Bygninger, især de mørke, holder nemlig på varmen og skaber det, forskere kalder urbane varmeøer (eller urban heat islands, UHI). Det sker, fordi mørke overflader har en lav albedo-effekt og dermed en ringe evne til at reflektere sollyset, hvorimod lyse overflade som fx sne eller sand har en høj refleksionsevne. Når bygningerne holder på varmen, stiger temperaturen i byen.  

Men træer kan modvirke denne opvarmende effekt ved at omdanne den overskydende energi til fordampningsbaseret afkøling. Det kan vi gøre med træer langs veje og cykelstier, parker og grønne områder, men et hyppigt overset tiltag er bygningernes tage. Tage udgør omkring 20-25 % af en bygnings samlet areal og vil derfor gøre en betydelig forskel, hvis det frem for at optage varmen, skygger for sollys og nedkøler via fordampning.

Rekreative tage

Ved at udnytte bygningers tage får man også typisk mere plads til de ting, som ikke kunne være på grundplanet – fx legepladser eller andre rekreative arealer. Vi har set flere eksempler på, at skoler midt i byer anlægger legepladser på tagterrasser, ligesom at de er blevet populære opholdssteder i offentlige faciliteter med en god udsigt. 

Det er muligt at kombinere de populære tagterrasser med grønne tage. Det kan gøres ved at anlægge semi-ekstensive tage, hvor dele af taget ikke er beregnet til at betræde, men derimod er dækket af hårdføre og tørkeresistente planter. Det er også muligt at skabe grønne områder med stilfuld kantafgrænsning. Her kan det fleksible kantsystem Contrast Freestyle hjælpe med at skabe netop det udtryk, du går efter. Den kan udformes frit og fuldstændig efter din streg på tegnebrættet. Kantafgrænsningen placeres direkte oven på det beskyttende lag ovenpå membranen, som sikrer taget mod fugt.

Tekniske byggekrav til tagterrasser

Tagterrasser er en god løsning, som tilmed skaber gode omgivelser for mennesker. Men hvis de konstrueres forkert, kan de gøre mere skade end gavn. Derfor er det vigtigt, at man tidligt i projektet indtænker vandafledning og afløb, så huset ikke udsættes for fugt ved kraftig nedbør.

Et par retningslinjer for tagterrasser, det er værd at huske, er:   

– En inddækningshøjde på minimum 150 millimeter fra vandafledende lag  

– Niveaufri adgang, som bl.a. kan installeres ved brug af vores Exact sokkelrende, der samtidig sikrer effektiv afledning af vand  

– Når du installerer afløb, skal faldet være min. 1:40. Husk også et nødafløb  

– Vælg de rigtige materialer, som sikrer at vand ikke trænger igennem taget  

Hos Milford har vi lang erfaring med at projektere og designe rendeløsninger, plantekasser og kantafgrænsning til tagterrasser. Og vi hjælper dig gerne med at realisere din vision. Uanset om du har brug for teknisk input til sokkelrende og afløb eller til at finde den rigtige løsning til at skabe grønne øer på et tag, kan vi hjælpe dig. Du kan altid sende os en mail eller kontakte os på +45 44 97 10 99.

Relaterede produkter

No items found.
Before After