INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.

Vejsaltskader – en stigende udfordring for byens træer

Nyhed

Vejsaltskader – en stigende udfordring for byens træer

No items found.

Træer langs vejene er blandt de planter i Danmark, der er mest udsat for stress. Dette skyldes ikke mindst vejsalt (NaCl), som benyttes flittigt ved glatførebekæmpelse om vinteren over hele Danmark. Dog har det store konsekvenser for vejtræernes trivsel, og i værste tilfælde kan for meget vejsalt medføre, at træerne lider en alt for tidlig død.

Vi vil gerne skåne kloaksystemerne mod de stadigt hyppigere og heftigere regnskyl i byerne. Derfor planlægges der og udføres i disse år flere nye LAR-projekter, som skal hjælpe med at håndtere de øgede regnmængder ved at føre vejvandet ind i grønne klimatilpasningstiltag og lade vandet nedsive lokalt eller forsinke det, før det ledes videre. Dog skaber de mange nye grønne LAR-projekter en stigende udfordring med saltning om vinteren, da høje koncentrationer af salt skader vegetation og miljø i byen.

I Danmark er vejsalt den mest optimale måde at bekæmpe glatte veje på om vinteren, og det er det mest effektive middel til prisen. Konsekvensen er derfor, at vejtræer og regnbede langs gader og stræder er ekstra udfordret af de ofte overvældende mængder salt, der skylles ind i plantebedene via vejvandet om vinteren.  

I denne artikel vil vi fokusere på de vejsaltskader, der forekommer gennem jorden via rodsystemet og hvilke dokumenterede skadepåvirkninger det forårsager for træerne langs gader og veje hvor der saltes. Slutteligt kommer vi med et par bud på løsninger, der kan mindske risikoen for vejsaltskader.

Osmotisk stress og nekrose

En for høj saltkoncentration i jordvæsken omkring træets rødder medfører en stress-påvirkning, som ændrer træets stofskifte og vanskeliggør røddernes vandoptagelse, også kendt som osmotisk stress. Træet kommer helt ud af sin vandbalance, og for at modvirke ubalancen begynder plantecellerne i træets rødder at udtørre. På træet over jorden ses det på et øget antal udtørrede grene, knopper og bark.

De store mængder salt hæmmer træets vækst, og hvis saltningen påføres over en længere periode, medfører det en gradvis bortdøen af væv - også kaldet nekrose.

Forskning viser, at vejsalt øger saltindholdet i træer og jord helt op til 40 meter væk fra motorvejen. Vejsalt er derfor et stort problem i Danmark, selv i plantebede med vejtræer der ligger længere væk fra vejen.

Jordens krummestruktur ødelægges

Natrium kan påvirke træets rødder og jorden i plantehullet direkte, da det, som en del af vejsalten, fortrænger næringsstofferne i jorden og medfører en forskydning i jordens pH og næringsstofstatus. Jorden ”sætter sig” og det betyder, at de små hulrum der findes i jorden med luft og vand bliver mindre, og dermed hæmmer det træets optagelse af både vand, næringsstoffer og luft. Til sidst ender det med, at træet lider en alt for tidlig død.

Reducér vejsaltskader med en slusekonstruktion i kantstenen

Det kan være en fordel at forsøge at mindske vejsaltskader på byens træer, og derudover er der penge at spare ved at bedre vejtræets vækstvilkår, og dermed give det et markant længere liv.

Samtidig er det vigtigt at sørge for, at de mange nye LAR-anlæg forbliver velfungerende og fortsat hjælper med at mindske udfordringerne ved overbelastede kloaksystemer.

Én måde at mindske saltholdigt vejvand i at nå ind til et plantehul langs vejen er via en slusekonstruktion i kantstenen, som Milford har udviklet et særligt produkt til – nemlig KerbCell

KerbCell gør det muligt at ”lukke af” for det salte vejvand om vinteren. Resten af året kan slusen med fordel bidrage til at øge tilgangen af vejvand til plantehullerne. Vejtræerne, som har glæde af vandet i de tørre måneder, opsuger forureningspartikler fra vejene og renser vandet, før det ledes videre eller nedsiver lokalt. Dermed mindskes også overbelastningen af kloaksystemet.

Skt. Kjelds kvarteret på Østerbro i København, som er kendt for sin innovative regnvandshåndtering, er ét af mange steder, hvor KerbCell er taget i brug.

Få hjælp til jeres klimaprojekter

Hvis I har brug for sparring og inspiration til jeres næste klimatilpasningsprojekt, så tag endelig kontakt til os. Vores landskabsingeniører sidder klar til at hjælpe!

Relaterede produkter

No items found.
Before After