Østerbro, København

Sankt Kjelds Plads

SLA A/S

Store mængder regnvand er ikke længere kun lig med for risiko for oversvømmelse. Et specialudviklet projekt i København forvandler problem til løsning og gør innovativ regnvandshåndtering til et integreret element i fremtidens klimasikre byer.

Specieldesignet løsning til LAR Anlæg

Skt. Kjelds Plads er et dejligt og rekreativt rum for de mennesker, der bor i og bruger området. Derudover er pladsen designet til lokal anvendelse af regnvand, der beskytter området mod oversvømmelser.

Normalt vil vores KerbCell™ bruges til at lede overskydende regnvand fra gaderne ind i regnbede. I dette tilfælde udviklede vi - i samarbejde med projektets ingeniør - en skræddersyet løsning, der samler vandet i render i fortovet og leder det til pladsens regnbede. Her bliver regnvandet anvendt til vanding af træer og planter i det grønne byrum.

KerbCell ™

Udformningen af vores KerbCell ™ muliggør håndtering af overfladevand på forskellige måder afhængigt af sæsonen. Om sommeren fører systemet overfladevandet ind i regnbedet hvor det bruges  til vanding af bedets planter og træer Om vinteren kan KerbCells ™ sluser lukkes , hvilket forhindrer vejsalt i at komme ind fra gaderne og beskadige anlægget og planterne. På denne måde reducerer KerbCell ™-systemet belastningen af kloaksystemet i løbet af sommerperiodens store regnhændelser.

År
2016-2019
Sted
Østerbro, København
Arkitekter
LandskabsArkitekter
SLA A/S
Bygherre
Københavns Kommune
Entreprenør
Ebbe Dalsgaard


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.