Lyngby, Danmark

Trongårdsparken

Et stort grønt udendørsområde i Trongårdsparken er nu klimasikret med Aquaton tunnelfaskiner

Se de flotte før og efter billeder af det store anlægsprojekt i Trongårdsparken. Et stort grønt område er nu færdigetableret til stor gavn for beboerne i området og den lokale drikkevandsforsyning. 

Stigende nedbørsmængder skaber ikke kun problemer med oversvømmelse af kældre og lavtliggende områder. Et pludseligt skybrud kan også medføre, at kloakken overbelastes og spildevand risikerer at komme op til overfladen, hvor det helst ikke skal op.

Trongårdsparken er et centralt område, hvor der hentes drikkevand op fra grundvandet. Derfor har det været vigtigt under etableringen af det nye boligområde at sørge for at klimasikre mod kraftige regnskyl. Ved at adskille de nye regnvandsledninger mellem forurenet overfladevand fra vejen og regnvandet fra tagene, samt aflede regnvandet til nye regnbede og tunnelfaskiner, opnås en komplet klimatilpasset skybrudshåndtering.

Smart skybrudshåndtering sikrer drikkevandskvaliteten 

Det forurenede vejvand håndteres i regnbede, hvis muld fungerer som et filter, der renser vandet, inden det bliver ført videre til en pumpestation og videre ud til recipienten.

Da der ikke er samme forureningsproblemer med tagvandet, ledes dette direkte ned i et forsinkelsesbassin bestående af tunnelfaskinerne Aquaton. Forsinkelsesbassinet har en kapacitet på i alt 230 kubikmeter og sørger for, at tagvandet ikke kommer i kontakt med vandet fra vejen samtidig med, at det forsinkes for at undgå overbelastning af kloakkerne. Ved at etablere regnvandshåndteringen dels underjordisk og dels i regnbede bliver den tekniske løsning gemt i grønne oaser, beboerne kan nyde godt af.  

Natur skaber fællesskab  

Trongårdsparkens grønne områder skaber værdi for beboerne på flere forskellige måder. For udover at området nu er klimasikret, så kommer beboerne også tættere på naturen, som styrker biodiversiteten og skaber bedre trivsel. De grønne oaser og fællesrum giver også liv til naboskabet ved at skabe områder, hvor beboerne kan komme hinanden ved.

År
2019-2021
Sted
Lyngby, Danmark
Arkitekter
LandskabsArkitekter
Bygherre
Lyngby-Taarbæk Forsyning
Entreprenør
Sweco, Gravmand & Gorm Hansen


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.