Lyngby, Denmark

Trongårdsparken første del

Vi oplever et øget fokus på at designe byer, pladser og bygninger, der kan håndtere de voldsomme og stigende nedbørsmængder i Danmark som følge af klimaforandringerne. I Trongårdens byområde i Lyngby-Taarbæk er de smukke grønne udearealer en del af løsningen til at modstå de store regnskyl og sikre rent drikkevand.      

Trongårdens byområde er som en urban landsby med grønne oaser og fællesrum. De smukke omgivelser er en del af klimasikringen af byrummet gennem en LAR-løsning. Derfor er her installeret vandledninger, kloakrør til spildevand og et anlæg til håndtering af regnvand.

Smart regnvandshåndtering sikrer drikkevandskvalitet

Der er anlagt to slags ledninger: en til tagvand og en til vand fra vejen. Det er gjort, da Trongården er et centralt område, hvorfra der hentes drikkevand op fra grundvandet. Med de to ledninger adskilles det rene regnvand fra overfladevand fra de befæstede arealer, der skal forhindres i at sive ned til grundvandet. I stedet bliver vejvandet ledt til regnbedene, hvis muld fungerer som et filter, der renser vandet, inden det bliver ført videre til en pumpestation og videre ud til recipienten.  

Da der ikke er samme forureningsproblemer med tagvandet, ledes dette direkte ned i et forsinkelsesbassin bestående af tunnelfaskinerne Aquaton. Bassinet har en kapacitet på i alt 230 kubikmeter og sørger for, at tagvandet ikke kommer i kontakt med vandet fra vejen samtidig med, at det forsinkes for at undgå overbelastning af kloakkerne. Ved at etablere regnvandshåndteringen dels underjordisk og dels i regnbede bliver den tekniske løsning gemt i grønne oaser, beboerne kan nyde.  

Naturen skaber fællesskab  

Trongårdsparkens grønne områder skaber værdi for beboerne på flere forskellige måder. For udover at området nu er klimasikret, så kommer beboerne også tættere på naturen, som styrker biodiversiteten og skaber bedre trivsel. De grønne oaser og fællesrum giver også liv til naboskabet ved skabe områder, hvor beboerne kan komme hinanden ved.  

År
2019-2020
Sted
Lyngby, Denmark
Arkitekter
LandskabsArkitekter
Bygherre
Lyngby-Taarbæk Forsyning
Entreprenør
Sweco, Gravmand & Gorm Hansen


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.