Hedensted Kommune

Horsensvej

Hedensted Kommune

Vi befinder os i en ny virkelighed, hvor klimaforandringerne forårsager store regnskyl, der overbelaster vores kloaksystemer og fører til oversvømmelser. Men hvordan kan vi i bygge- og anlægsbranchen afværge de risici, der er forbundet med store mængder vand? Fornyelsen af Horsensvej i Hedensted kommune er et bud på en løsning.  

Klimavej med nye bede og træer    

I forbindelse med byfornyelsen af Hedensted Kommune har Horsensvej gennemgået en renovering, der skulle gøre den nedslidte vej mere trafiksikker, attraktiv og grøn.  

Vejen, der fungerer som en indkørsel til Hedensted by, stod over for store klimamæssige udfordringer. Kloakkerne kunne ikke håndtere de stigende mængder nedbør og oversvømmede derfor fælleskloakkerne og vejen. Store træer havde også i en lang årrække ødelagt belægningen på vejen og dens fortov, hvilket gjorde vejen ujævn og usikker at køre på.  

De store træer er blevet fjernet og har givet plads til vejbede med nye træer, buske og nyt græs. Samtidig er der med vores ekspertise designet en løsning, hvor vejbedene kunne bruges til at håndtere overfladevandet fra de store regnskyl og minimere risikoen for oversvømmelser af vejene og kloakker.  

Regnvand er en del af løsningen  

For at minimere risikoen for at regnvand ved større regnskyl ville ende i bymidten, blev en specialdesignet variant af vores slusekonstruktion KerbCell Cubic uden sluser installeret i kantstenen på Horsensvej. Slusen er valgt fra, fordi forholdene for nedsivninger er optimale, og fordi der ikke er problemer med saltning af vejene i området.

Vores slusekonstruktion håndterer overfladevandet på forskellige måder afhængig af årstiderne, samtidig med at den tilbageholder sediment og mindsker risikoen for forurenet vand.  

Løsningen på Horsensvej gør, at regnvandet bliver en ressource frem for et problem ved, at KerbCell Cubic fordeler vandet på en sådan måde, at vejbedene og træerne bliver vandet og kloakkerne bliver aflastet. Samtidig minimerer denne løsning risikoen for, at regnvand ved større regnskyl ender inde i bymidten.

År
2018 - 2019
Sted
Hedensted Kommune
Arkitekter
Hedensted Kommune
LandskabsArkitekter
Bygherre
Hedensted Kommune, Hedensted Spildevand A/S
Entreprenør


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.