Korsør

Solens Plads

Bymunch By- og Landskabsdesign ApS

Central Plads i Korsør binder Byen Sammen

Korsør bymidte var delt op i to handelsområder uden en naturlig forbindelse mellem de to.  Byens arrangementer samlede ofte besøgende i det ene handelsområde og kommunen ønskede et bedre flow igennem byens gader og pladser for at give mere liv i hele bybilledet. Derfor havde man i en længere periode ønsket sig en bedre sammenhæng mellem Havnearkaderne og de øvrige handelsgader i Korsør.

En stor parkerings plads mellem handelsgaderne og Havnearkaderne skulle igennem en større renovering. Drømmen var en multifunktionsplads, hvor der var plads alle.

"Vi ønskede en multifunktionsplads, hvor der var plads til borgere i alle aldre og fra alle dele byen. Der skulle være plads til markedsdage, leg og fysisk udfoldelse. Og samtidig beholde fokus på byens maritime historie." - Ole Lund Sørensen, byplanarkitekt  for Slagelse Kommune.

Renoveringen

For at skabe liv på pladsen, er der i dag blevet installeret udstyr til ældre fitness, legeplads, skatepark og meget mere. Desuden har man valgt at skabe lækre effekter med belysning og flere forskellige underlag. Som eksempler kan nævnes farvet asfalt, gummibelægning og belægningsgrus. Der er plantet flere bytræer på pladsen for at danne en grøn ramme om samværet i byen.

Udfordring og Løsning

Bytræerne skulle plantes i et hårdt befæstet område og det var derfor vigtigt at de blev placeret i et rodvenligt bærelag. Herudover ønskede ByMUNCH i samarbejde med kommunen at bruge regnvand som en ressource og udbygge plantehullerne med Milfords Klimatilpasning med træer koncept. På den måde ledes regnvand ind i plantehullet, bruges til vanding af træerne og overskydende vand fra plantehullet leder efterfølgende til kloak. 

På Solen Plads valgte man at bruge vandrender til at lede vandet til plantehullerne. I samarbejde med landskabsarkitekten, specialdesignede vi derfor KerbCells, som fulgte vandrendens uformede udseende. På det måde optimerede vi indløbet af regnvand til plantehullet, samtidig med at beholde de rene linier i designet.

År
2017
Sted
Korsør
Arkitekter
LandskabsArkitekter
Bymunch By- og Landskabsdesign ApS
Bygherre
Slagelse Kommune
Entreprenør
Fjerring A/S


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.