Valby, København

Hornemanns Vænge

SLA

Naturen i gårdrummene

Beplantning og grønne løsninger i byrummet kan fremme biodiversiteten, da det tiltrækker flere insekter og fugle til området, men det skaber også bedre miljø og trivsel for dem, der bor i byen. Renoveringen af Hornemanns Vænge i Valby er et godt eksempel på, hvordan fem grønne gårdrum har skabt frodige og behagelige uderum for beboerne, som har fået et stykke natur helt tæt på deres hjem.

Værdiskabende løsninger    

De fem gårdrum er af forskellige karakterer som skoveng, græseng, vådeng, overdrev og blomstereng. Gårdrummene er designet til at kunne håndtere klimaudfordringer, særligt stigende mængder vand. Landskabsarkitekterne bag renoveringen har haft fokus på at skabe flotte naturområder for beboerne og et foregangseksempel på, hvordan beplantning kan være en del af løsninger på udfordringerne ved klimaforandringerne. Samtidig bliver det her tydeligt, at det skaber konkret livskvalitet med grønne oaser i vores hverdagslandskaber.  

Smart regnvandshåndtering betragter regn som ressource  

Der er arbejdet med innovative metoder til regnvandshåndteringen, hvor der bl.a. er blevet brugt forskellige jordtyper, kunstige højdeforskelle og tunnelfaskiner, som forsinker regn- og overfladevand.  

Bedet mellem boligblokkene fungerer desuden som et stort regnbed, hvor der er installeret tunnelfaskinerne, Aquaton, som opsamler regnvandet og forsinker det på vej mod kloakken. For yderligere at aflaste kloaksystemet er tagrenderne afkoblet systemet, så regnen ledes ud i regnbedet og enten vander områdets planer eller siver ned i tunnelfaskinerne. Sådan kan vi udnytte regnvand som en ressource i stedet for at betragte det som et problem.

År
2016-2017
Sted
Valby, København
Arkitekter
LandskabsArkitekter
SLA
Bygherre
HOFOR
Entreprenør
Zacho-Lind A/S


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.