Brøndby

Horsedammen

Her ses en helt almindelig offentlig parkeringsplads. Pladsen skal i fremtiden sikre dets omgivelser mod oversvømmelser under skybrud.

Parcelhuskvarteret omkring Horsedammen, har under større regnhændelser været hårdt ramt af oversvømmelse. Som en del af Brøndby kommunes klimatilpasningsplan skal parkeringsarealet nu fungere som et kæmpe underjordisk bassin til forsinkelse af regnvand. Projektet, styret af HOFOR, er tredje og sidste fase af den samlede klimasikring af området omkring Horsedammen. Når projektet står færdigt, vil hele området være sikret mod en 5 års hændelse.

Udfordringen

Anlægget skal, for at overholde servicekravene, kunne rumme 2000 m3 regnvand. Dette har været besværliggjort at et højtliggende grundvandsspejl, en nærliggende grundvandsboring, samt et højtliggende overløb til resten af regnvandsledningerne. Dette betyder at bassinet skal etableres med lav opbygning og desuden have fast bund for at undgå nedsivning af vejsalt.

Løsningen

Grundet kravet til lav opbygningshøjde, bliver bassinet opbygget af 18 rækker Aquaton tunnelfaskiner og skærver, der vil have en kapacitet på 2000 m3. Desuden tilføres yderligere 1000 m3 i selve parkeringsarealet, der nedsænkes og etableres med permeabel asfaltbelægning. Det underjordiske regnvandsbassin bliver omsluttet af en bentonitmembran for at undgå nedsivning.

Drift og vedligehold

Driften af det nye bassin har stor betydning for udformningen. Ophobning af sedimenter i bassinet betyder mindre volumen og en forringelse af funktionen.

Billede af tunnelfaskine
og PE-bund (modelopstilling).

Projektgruppen har udarbejdet en ny teknisk løsning, som gør basinnet langt mere driftssikkert, tilgængeligt, samt øger den forventede levetid fra 30- til 75 år for en relativt lille meromkostning. Den nye løsning består i at bassinet kobles til et stort beton-sandfang, designet til at sænke vandhastigheden, så sediment i bassinet mindskes.

Hver tunnelrække bliver desuden forsynet med en fast bund af spulevenlige PE-plader, der sikrer at ophobede sedimenter kan spules væk. Anlægget bliver muligt at tv-inspicere.

Horsedammen er et klimaprojekt, som er meget spændende at være en del af. Det har virkelig været interessant at se alle de innovative løsninger som vil blive implementeret i anlægget.

År
2019
Sted
Brøndby
Arkitekter
LandskabsArkitekter
Bygherre
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
Entreprenør
Aarsleff


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.