Odense, Danmark

Odense Letbane

Sweco Denmark

I flere byer ser vi tendensen til, at biltrafikken gemmes væk under jorden for at gøre plads til grønne miljøer og tryg færdsel for cyklister og fodgængere i gadeplan. Sådan var det også i Odense indtil for nylig. Men nu er den centrale Thomas B. Thriges Gade blevet transformeret fra en firsporet vej til levende byrum. I samme ombæring er der gjort plads til etableringen af Odense Letbane.  

Et levende og grønt byrum  

Hovedideen er, at skabe sammenhængende byrum – fire kvarterer og otte byrum – som ligger i forlængelse af hinanden og virker inviterende på byens indbyggere og turister. Der har været fokus på at skabe rum, hvor man har lyst til at opholde sig og som er attraktiv både i form af boliger, infrastruktur, handel og restauration.  

For at prioritere et dynamisk byliv skal bilerne væk og ned under jorden i et underjordisk parkeringsanlæg i to plan og med godt 1000 pladser. Mens p-anlægget giver muligheder for grønne arealer i bybilledet, udfordrer det samtidig vækstbetingelserne. Ikke nok med at træerne skal trives under asfalt, giver kælderen også helt specifikke krav til vægten på plantehullerne og hvor meget jord, der kunne fyldes i dem.  

Samarbejde om rodvækststyring  

For at få de store og fyldige træer, som i dag vokser i Odenses bymidte, har vi i samarbejde med landskabsarkitekten fundet den optimale løsning i en kombination af StrataCells, RootRain og ReRoot. Tilsammen skaber systemet en kontrolleret rodvækst og sørger for, at træernes rødder vokser i den ønskede retning, samtidig med at de får rigeligt vand og ilt.  

ReRoot skaber en barriere, der afholder de nye træers rødder fra at vokse ud af plantehullet og ødelægge asfalt, kabelføring og lignende. Imens sørger udluftningssystemet RootRain for det ekspanderende rodnet, indtil træet og rødderne er udviklede nok til at klare sig selv. For at leve op til kravene om vægt og størrelse og gøre plads til et levedygtigt rodnet er træerne plantet i StrataCells, som er et ideelt bærelagssystem i byer, under fortove og pladser. De sørger for op til 94 % mere ukomprimeret jord, men optager i sig selv ikke særlig meget plads under jorden. Milfords Stratacells er produceret i genbrugsplast, så de udgør en minimal belastning af miljøet.

I dag kan byens beboere nyde de grønne og levende byrum, der er blevet skabt i Odense, hvor stortrivende træer sørger for, at det er dejligt at opholde sig her.  

År
2017-nu
Sted
Odense, Danmark
Arkitekter
LandskabsArkitekter
Sweco Denmark
Bygherre
Odense Kommune
Entreprenør
TC Anlæg


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.