Uppsala

Östra Sala Backe

Edge of Landscape

I forbindelse med ændringerne af ​​Östra Sala Backe i form af opgradering af gader, opførelse af boliger, parker og pladser, var Milford involveret i design af løsninger til regnvandshåndtering i det området.

Tanken var at opruste de grønne og blå løsninger i form af træbeplantning og regnbede med luftige bærelag, der tillader tilførsel af regnvand. Dette blev gjort for at undgå oversvømmelser i området, der ellers havde været en konsekvens af de anlagte hårde overflader, særligt i tilfælde af større skybrud.

Ved at konstruere overflader med løsninger til lokal håndtering af regnvand og samtidig med at de grønne løsninger integreres, skabes der både mulighed for aflastning af kloaksystemet, vanding af beplantningen, samt nem vedligeholdelse. På den måde får man langt bedre vækstvilkår.

Udfordring

Udfordringen i dette projekt var primært at skabe plads til at kunne bruge regnvandet, som en ressource i bymiljøet. Kent Fridell m.fl. kom på en måde at bruge byrummet til at skabe plads til regnvand ved at ændre overfladerne til multifunktionelle, dvs. plads til regnvand, beplantning osv. Ved at fjerne 0-fraktionen i de befæstede områder, har vejnettet ændret sig til en slags bassin med grus og kan indeholde store mængder overfladevand. På den måde får overfladen evnen til at genskabe grundvandet, mens træer og vegetation vandes med regnvand.

Løsning

Idéen med hele anlægget er som nævnt at skabe mere plads. For forhindre at nedsivningen mulighederne bliver tilstoppet efter 10-20 år, som ofte er tilfældet med en traditionel grusopbygningen, er Milfords Aquaton-tunnelmagasin placeret nederst på det luftige gruslag. Aquaton gør det i øvrigt også muligt at rense systemet efter større regnvand hændelser. Da bærelaget ligger tæt på overfladen, er det nødvendigt at have en løsning, der kan modstå belastningen på overfladen. Tunnelfaskinen har til opgave at fordele vandet og opsamle sediment og snavs, så nemt kan rengøres.

Vi er meget glade for at være en del af disse typer nye innovative projekter og løsninger, som giver driver fremgang indenfor grøn-blå infrastruktur.

Billeder: Patrik Börjesson, NCC

År
2015-
Sted
Uppsala
Arkitekter
Landskabs-Arkitekter
Edge of Landscape
Bygherre
Uppsala Kommun

Produkter i brug

Udvalgte cases

Vi sidder klar med viden, priser, materialer og rådgivning

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.
Creating liveable cities