Uppsala

Östra Sala Backe

Edge

Östra Sala Backe skal være en ny, grøn bydel i Uppsala i Sverige med nye parker, torve, boliger og følelsen af et levende by- og handelscentrum. I forbindelse med opgraderingen af det eksisterende miljø og nybyggeri er der blevet indtænkt fremtidssikrede løsninger til håndtering af regnvand. Med en innovativ tilgang er regnvand blevet integreret som en ressource til at vande det stigende antal af planter og træer.  

Grønne og blå klimaløsninger  

Med den nye bydel stiger andelen af befæstede arealer, som udgør en udfordring i tilfælde af større skybrud. For at undgå dette er der fra starten blevet investeret i både grønne og blå klimatilpasningsløsninger – det betyder her især træbeplantning og systemer til at håndtere regnvandet, LAR-løsninger.

Der er anlagt grønne plantebede og plantet træer, som fungerer som lokal håndtering af regnvand. Sådan mindskes belastningen af det lokale kloaksystem, samtidig med at træer og planter får forbedrede vækstvilkår.

For at få plads til dette – både over og under jorden – har Kent Fridell, specialist i blå-grøn-grå infrastruktur hos Edge, designet de befæstede overflader, så de bliver multifunktionelle og giver plads til både regnvandshåndtering og beplantning.  

Innovativt regnvandsbassin

Ved at fjerne 0-fraktionen fra vejkassens opbygningen har vejkassen ændret sig til en slags forsinkelsesbassin, som kan tilbageholde store mængder overfladevand. På den måde er overfladevandet med til at genskabe grundvandet, mens træer og vegetation vandes.

Det underjordiske regnvandsbassin er anlagt med vores Aquaton™-tunnelfaskiner, som er placeret nederst på det luftige gruslag for at forhindre, at faskinen stopper til, og nedsivningen bliver forhindret. Ved traditionel grusopbygning ser man desværre, at faskiner bliver tilstoppede. Men med et Aquaton™-system er det muligt at rense faskinerne, så holdbarheden og den samlede levetid forlænges, mens opsamlet sediment ikke forhindrer regnvandets nedsivning.

År
2015-
Sted
Uppsala
Arkitekter
LandskabsArkitekter
Edge
Bygherre
Uppsala Kommun
Entreprenør
NCC


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.