27
/
03
/
2018

HOFOR vælger Aquaton™ til klimasikring af Hornemanns Vænge

HOFOR vil i perioden november 2016 til april 2017 forestå en komplet klimasikring af boligkvarteret Hornemanns Vænge i Valby, tæt på Folehaven og Vigerslev Allé. Det er et ambitiøst projekt, der indbefatter at afstrømningen fra de store tagflader fuldstændigt afkobles fra kloakken, hvilket reducerer belastningen under kraftig nedbør og skybrud. I stedet etableres der regnbede med Aquaton™ tunnelfaskiner fra Milford, som kan håndtere vandmængderne og nære de grønne arealer til glæde og trivsel for beboerne. 

Sweco og SLA er rådgivere på projektet og Zacho-Lind er projektets entreprenør. På billedet ses en visualisering fra hofor.dk, der illustrerer det færdige projekt. Aquaton™ tunnelfaskine er et ekstremt effektivt storvolumen-system, der udmærker sig ved at kræve mindre plads samt at kunne bære meget store belastninger uden at kollapse.

For mere info, kontakt

Wyatt Harding