Aalborg

Musikkens Hus

COOP Himmelb(l)au, Friis & Moltke
C. F. Møller, Jeppe Aagaard Andersen

Aalborgs nedlagte industrihavn fik i 2014 et spektakulært vartegn og nyt spillested.

SAMMENHÆNG MELLEM BYGGERI OG OMGIVELSER

Musikkens Hus er Aalborgs nye vartegn ved havnefronten omfatter bl.a. koncertsal og øvelokaler for Aalborg Symfoniorkester og Det Jyske Musikkonservatorium. Musikkens Hus er placeret på Musikkens Plads ved Limfjorden på et gammelt havneområde ved Nordkraft og er tegnet af det østrigske arkitektfirma COOP HIMMELB(L)AU, der er internationalt anerkendt for deres fremadskuende og meget skulpturelle designs.

Et centralt element i projektet har været at skabe sammenhæng mellem huset og dets omgivelser samt at gøre musikhuset til en del af et attraktivt byområde. COOP Himmelb(l)au tegnede derfor også en masterplan og siden en byrumsplan for området omkring Musikkens Hus, bl.a. er der er etableret en forplads omkring Musikkens hus samt en havnetrappe ned til Limfjorden, der er et åbent mødested for alle besøgende.

MILFORD LEVERER DEN FULDE PAKKE

Det er her i byrummet omkring Musikkens Hus, Milford har bidraget med ’den fulde pakke’ til etablering af en række nye træer. Vækstceller er lagt i alle plantehuller for at sikre tilstrækkeligt store mængder ukomprimeret jord under hårdt belastede veje og fortove. Altafgørende for en succesfuld vækst hos nyetablerede bytræer.

Rodbarriere er etableret fordi belægninger som asfalt og fortovsfliser er særligt sårbare over for højtliggende trærødder - ligeledes kan underjordiske installationer af forskellige slags tage skade, hvis ikke røddernes vækstretning styres effektivt. Rodbarrierer bruges til at styre rodvæksten i den ønskede retning, således at træet integrerer sig på sin tildelte plads uden at forårsage ødelæggelser.

Der er blevet tilkoblet et vandings- og udluftningssystem, for at levere vand dér, hvor rødderne er, og ikke i jordlaget over. Endvidere giver det den livsvigtige udluftning til rødderne.

År
2008-2014
Sted
Aalborg
Arkitekter
COOP Himmelb(l)au, Friis & Moltke
LandskabsArkitekter
C. F. Møller, Jeppe Aagaard Andersen
Bygherre
Aalborg Kommune
Entreprenør
Gunnar Nielsen


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.