Aarhus

Urban Mediaspace

Schmidt Hammer Lassen Architects og Kristine Jensens Tegnestue

Tusindvis af Strataceller i et af Aarhus største byudviklingsprojekter

Aarhus Havn har de seneste år undergået en enorm transformation fra industri til rekreativt med ordentlig sammenhæng til Aarhus midtby, Domkirken, gågaden og å-miljøet. Der er skabt automatisk p-anlæg med cirka 1000 pladser og landskabet har ændret sig i form af frilægning af den sidste del af Aarhus Å og ikke mindst beplantning af nye træer i hele området, bl.a. langs kajkanten, å-kanten, ved Europahuset og langs Kystvejen.

Bedre vækstbetingelser

Det er Kristine Jensens Tegnestue, der som landskabsarkitekt har arbejdet med beplantningen af de mange træer, der har krævet særlige forhold set i lyset af, at der er benyttet meget tunge belægningssten i beton, som også skal tåle tung kørsel. Derfor har man fra bygherres side valgt at plante samtlige træer i miljøvenlige rodceller – nemlig StrataCells fra Milford. Der er brugt tusindvis af jordceller til projektet. Cellerne er med til at give støtte til overfladebelægningen. Udover at tåle tung trafik, sikrer jordcellerne også en god jordvolumen til træerne og de bedre vækstbetingelser er samtidig med til at sikre en længere levetid for træerne.”Det er en meget tung belægning med 25 centimers tyk beton, som vi arbejder med, og det kræver, at vi benytter et system, der netop kan tåle det og samtidig tåle kørsel også. Derudover har træerne brug fore mere jord, end blot det åbne stykke i plantehullet, og det får de ved at lægge jordcellerne ind under belægningen. Det betyder, at hver træ får ca. 10 kubikmeter jord,” siger landskabsarkitekt Anna Rämert fra Kristine Jensens Tegnestue.

Let og enkelt at arbejde med jordceller

Landskabsarkitekten synes, det har været lettere af arbejde med jordcellerne i forhold til skeletjord – Gartnermakadam, hvor man opbygger plantehullet med en blanding af enten runde eller kantede sten og muldjord.”Det er ikke lige så tungt at arbejde med jordceller, og det er lettere at styre. Skeletjord flyder meget ud og kan være svært at begrænse. Jordceller er også relative lette at fylde jord i,” forklarer Anna Rämert.MJ Eriksson er udførende entreprenør på Urban Mediaspace Aarhus og her er byggeleder Kristian Teglgaard også meget positiv:”Det er første gang, vi har arbejdet med StrataCells, så det var selvfølgelig nyt for os. Men det er lidt som at bygge med legoklodser, og vi har haft god support fra Milford undervejs”.

Samarbejde gav succés

Mark Walton, projektansvarlig hos Milford siger: 

”Dette er et af de mest spændende projekter, som vi har arbejdet på til dato. Det har været meget givende at have været involveret i projektet fra et tidligt stadie i planlægningen, og nu kan se det færdige projekt og vide, at vi har været involveret i denne transformation. Kristine Jensens Tegnestue og MJ Eriksson har været professionelle og kompetente partnere i forløbet, og jeg tror, at netop resultaterne viser, at partnerskabet mellem dem og med Milford har været en succes”.
År
2007-2015
Sted
Aarhus
Arkitekter
Schmidt Hammer Lassen Architects og Kristine Jensens Tegnestue
LandskabsArkitekter
Bygherre
Aarhus Kommune
Entreprenør


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.