Ballerup

Ballerup Banegårdsplads

SLA

Træer, planter og blomster er med til at skabe et levende og trygt byrum. Ballerup Kommune har valgt at forny bymidten, netop så den bliver mere grøn. Med renoveringen af Ballerups banegårdsplads ser vi et eksempel på, at træer og grønne områder ikke behøver at blive sparet væk på stationer med tung trafik eller andre steder med særlige pladshensyn.

Ballerups indbydende trafikknudepunkt  

Den første del af byfornyelsen bestod i en renovering af banegårdspladsen, som er gået fra at være en stor busterminal til en inviterende og attraktiv station. Busterminalen er blevet gjort mindre, så banegårdspladsen virker mere åben og giver et indtryk af, at bymidten er lige om hjørnet.  

For at indfri Ballerups kommunalbestyrelses og borgeres ønske om en mere grøn og indbydende bymidte er der bl.a. blevet skabt grønne områder med træer og årstidsbestemt beplantning på banegårdspladsen.  

Grønne stationer skaber et attraktivt og levende hverdagsrum for pendlere på vej til og fra arbejde. Men de tjener også det formål, at Ballerup fremstår mere indbydende for byens besøgende.  

Træer der giver plads til infrastrukturen  

Selvom det er fordelagtigt at have bytræer, har det været en udfordring at placere dem på stationer med tung trafik fx fra busser, fordi træernes vækst kan optage meget plads. Derfor skal de plantes på en måde, hvor de ikke forstyrrer infrastrukturen og stadigvæk har gode vækstbetingelser.  

På Ballerups banegårdsplads er træerne blevet plantet i det rodvenlige bærelagssystem, StrataCells, kombineret med udluftningssystemet RootRain og rodbarrieren ReRoot. StrataCells findes i to forskellige størrelser, hvoraf den ene netop er skabt med henblik på beplantning i område med meget eller tung trafik. På den måde er træerne plantet i en ukomprimeret rodzone, hvor rødderne gror i de rigtige områder, så de hverken optager for meget plads eller ødelægger den nyanlagte belægning.

År
2018
Sted
Ballerup
Arkitekter
LandskabsArkitekter
SLA
Bygherre
Ballerup Kommune
Entreprenør
Per Aarsleff


Produkter i brug

Before After

Udvalgte cases

INSPIRATION OG NYHEDER I INDBAKKEN
Tak for din tilmelding. Vi skrives ved!
Der er opstået en fejl, prøv venligst igen. Hvis der er noget vi kan gøre, må du meget gerne skrive til info@milford.dk. Tak.